Nama

No.MyKad

Jantina

Umur pada Januari 2019

 

Alamat

Poskod

Negeri

Bandar

No.Telefon Rumah

No.Telefon Bimbit

Sila masukkan nombor telefon yang betul untuk log masuk ke dalam MyBSH

Status Perkahwinan

 

Pendapatan Kasar Bulanan

 

Anak 1

Jenis Pengenalan

No.Pengenalan

Nama

Umur

Status Anak

JPN

Dokumen

Anak 2

Anak 3

Anak 4

Nama Bank

No Akaun Bank

Jika tiada maklumat akaun bank, akaun tidak sah atau pindahan tidak berjaya dilaksanakan, saya dengan ini memberi kebenaran dan kuasa kepada Bank Simpanan Nasional (BSN) untuk membuka akaun saya / isteri saya di BSN bagi tujuan di atas tertakluk kepada terma dan syarat pembukaan akaun BSN.

Bantuan akan dimasukkan ke akaun bank isteri bagi permohonan berstatus kahwin dan pasangan adalah Warganegara Malaysia. Sekiranya pasangan bukan Warganegara Malaysia, Bantuan akan dimasukkan ke akaun bank pemohon sendiri.

*Sila pastikan Dokumen yang dimuat naik tidak mempunyai kata laluan*
*Sila pastikan saiz fail yang dimuat naik mengikut saiz yang dibenarkan(3MB) untuk satu fail*
*Hanya Enam(6) dokumen yang dibenarkan muat naik*

Jenis Dokumen

Nama

Pilih Dokumen...

Jenis Pengenalan

 

No.Mykad/MyKid/Sijil Beranak/Pasport

Nama Waris

Hubungan

 

No.Telefon Waris

 

Untuk teruskan proses permohonan, Sila isi captcha dan tandakan pengakuan untuk paparkan bahagian simpan/hantar

Kod CAPTCHA BSH
Mohon kod baru